Biz hakda

Hangzhou Mickler Sanitar Önümleri Co, .Ltd

2018-nji ýylda döredilen we amatly transportdan we ajaýyp gurşawdan lezzet alýan Hangzhou şäherinde ýerleşýär.

Şanhaý Pudong halkara howa portundan bary-ýogy bir ýarym sagatlyk ýol.Kompaniýamyz, professional satuw topary we Hil gözegçiligi topary bilen 200 inedördül metr meýdany eýeleýär.Mundan başga-da, baş kompaniýamyz Zhejiang Huachen Nonwovens Co, .Ltd-iň 10000 inedördül metr zawody bar we 2003-nji ýyldan bäri 18 ýyllap dokalmadyk mata öndürýär.

Bizde näme bar

Zhejiang Huachen Nonwovens Co, .Ltd kompaniýasynyň baş kompaniýasy üçin esaslardokalmadyk mata ýasamak boýunça 18 ýyllyk tejribämiz bilen kompaniýamyz arassaçylyk pudagynda baý tejribä eýe.Haýwan ýassygy, çaga ýassygy we beýleki şepagat uýalaryny öz içine alýan esasy önümlerimiz, doly bahasy we amatly bahasy.Mundan başga-da, mum zolaklary, bir gezek ulanylýan list, ýassyk ýassygy we dokalmadyk mata ýaly bir gezek ulanylýan dokalmadyk önümler bar.

Mundan başga-da, berlen nusga çyzgylaryna ýa-da ideýalaryna laýyklykda degişli dizaýny we önümleri öndürip bilşimiz ýaly dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmek üçin uly tagalla edýäris;Degişli ygtyýaryňyz bar bolsa, OEM önümçiligini amala aşyryp bileris.Şeýle hem, müşderilere önümleri onlaýn söwda platformasynda aňsatlyk bilen satmaga kömek etmek üçin bölekleýin görnüşli kiçi göwrümli önümçilik we bir nokatly hyzmat berip bileris.
Bir söz bilen aýdylanda, öý haýwanlarynyň önümleriniň we bir gezek ulanylýan arassaçylyk önümleriniň umumy çözgüdini berip bileris.

Qualityokary hilli kepillendirmek üçin zawodymyz önümiň hiline berk gözegçilik etmek üçin 6S dolandyryş ulgamyny ornaşdyrýar, uzak möhletli iş gatnaşyklaryny gazanmaga diňe gowy hiliň kömek edip biljekdigini hökman bilýäris.Müşderi gözlemeýäris, hyzmatdaş gözleýäris.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, hünär hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda ygtybarly abraý gazandyk.Önümlerimiz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Iňlislere, Koreýa, Japanaponiýa, Taýland, Filippin we dünýäniň 20-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edildi.Umumy üstünlik gazanmak üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderileri mähirli garşylaýarys.